فروش ظروف یکبار مصرف
خانه / منسوجات فلزی / قفسه بندی صنعتی با ستون فلزی قدرتمند

قفسه بندی صنعتی با ستون فلزی قدرتمند

فرض کنیم روی یک دهانه از قفسه بندی صنعتی ما هشت پالت یا باکس با وزن یک تن قرار گرفته در نتیجه جفت ستون های میانی ۸ تن بار را باید تحمل کنند پس ستون فلزی قدرتمندی در اینجا نیاز ماست.
چرا که در صورت عدم تحمل کافی، در اثر سنگینی بار و فشار وارده تسلیم شده، خم آورده و فاجعه رخ خواهد داد.
ستون ها در قفسه بندی انبار های صنعتی معمولا به صورت زنجیری در چندین ردیف متوالی به یکدیگر متصل می باشند کافیست که یک ستون تسلیم شود، در نتیجه بخشی از فشار وارد بر آن به ستون های مجاور آن انتقال می یابد و آن ستون نیز تسلیم شده و کل قفسه یک دهانه که به صورت زنجیر متصلند فرو می ریزند و به همین سادگی اتفاقی که نباید رخ دهد، می افتد.

مطلب پیشنهادی

قیمت ارزان قفسه فلزی قوی فروشگاهی کتاب

اولین مشخصه کالا که باید در نظر گرفته شود ابعاد آن شامل طول، عرض و ارتفاع می باشد. با توجه به این آیتم ها فاصله بین طبقات و طول و عرض آنها محاسبه خواهد شد. البته بررسی این مطلب که آیا امکان قرار دهی کالا روی هم وجود دارد نیز مهم است. چرا که در صورت وجود این امکان می توان فاصله بین طبقات قفسه فلزی را بیشتر در نظر گرفت.

پاسخی بگذارید

ایران آرما