فروش ظروف یکبار مصرف
خانه / منسوجات فلزی / قفسه فلزی سنگین راک پالت با اطمینان

قفسه فلزی سنگین راک پالت با اطمینان

در حین برداشتن پالت یا باکس از روی قفسه فلزی سنگین راک احتمال دارد راننده، بازو  لیفتراک را به اشتباه در زیر بازو قرار قفسه قرار داده و بازو را از جا ی خود خارج و حادثه آفرین شود.
هر اندازه که ارتفاع قفسه بالاتر رود احتمال چنین خطا هایی بیشتر می گردد. البته عوامل دیگری همچون خستگی، عدم مهارت کافی ، استفاده از مخدرها و قرص های خواب آور توسط راننده و … نیز از عوامل تشدید کننده محسوب می شوند.
کافیست که بازو لیفتراک به جای قرار گیری زیر پالت یا باکس، در زیر بازوی قفسه قرار گیرد تا بازو را بلند کرده و از جای خود خارج و تمام بار سقوط نماید. در برخی مواقع علاوه بر خسارت مالی می تواند در بردارنده تلفات و ضایعات جانی و انسانی نیز شود.
برای جلوگیری از چنین مواردی قفل اطمینان بازو طراحی و ساخته شده است. در حین کار در صورتیکه بازو لیفتراک زیر بازو قرار گیرد بدلیل وجود قفل اطمینان، بازو از جای خود خارج نشده و راننده متوجه خطای خود شده و از حادثه آفرینی پیش گیری می شود.

مطلب پیشنهادی

قیمت ارزان قفسه فلزی قوی فروشگاهی کتاب

اولین مشخصه کالا که باید در نظر گرفته شود ابعاد آن شامل طول، عرض و ارتفاع می باشد. با توجه به این آیتم ها فاصله بین طبقات و طول و عرض آنها محاسبه خواهد شد. البته بررسی این مطلب که آیا امکان قرار دهی کالا روی هم وجود دارد نیز مهم است. چرا که در صورت وجود این امکان می توان فاصله بین طبقات قفسه فلزی را بیشتر در نظر گرفت.

پاسخی بگذارید

ایران آرما